Nếu muốn chuyển ngành học thì sinh viên phải cân nhắc 4 điều sau

Trường đại học các bạn muốn chuyển đến có thể có chất lượng đào tạo cao hơn hoặc thấp hơn trường cũ. Hãy xem xét sức học của mình cũng như mong muốn của bản thân bạn về môi trường học tập. Hãy trả lời câu hỏi: bạn muốn thử sức trong một môi trường có tính cạnh tranh cao hay một môi trường thân thiện hơn.

Trước khi đi đến quyết định chuyển ngành học, thậm chí chuyển trường học, sinh viên cần cân nhắc những yếu tố quan trọng sau đây.

Bước vào môi trường đại học, bạn chợt nhận ra những hình dung trước đây về ngành học, trường học đều khác biệt với thực tế trước mắt. Khi cảm thấy không phù hợp với ngành học hoặc khó thích nghĩ với môi trường hiện tại, sinh viên thường có ý định chuyển ngành học hay trường học. Dưới đây là các yếu tố mà bạn cần xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

1. Chuyển ngành học, trường học có thể tốn kém

Chuyển ngành học hay trường học tạo ra tác động đáng kể đến vấn đề tài chính. Bạn cần tìm hiểu mức học phí của ngành học, trường học có dự định chuyển đến. Thay đổi địa điểm sau khi chuyển trường cũng có thể dẫn đến một số phát sinh về tài chính khác như chi phí đi lại, thuê trọ. Thêm vào đó, bạn phải từ bỏ công việc part-time hiện tại để tập trung cho việc ôn thi vào trường đại học khác.

2. Tránh tình trạng quyết định chuyển ngành học khi đã quá muộn

Nếu đưa ra quyết định càng sớm, bạn càng có nhiều thời gian để chuẩn bị cho những thay đổi sẽ diễn ra. Để tránh tình trạng năm 2, năm 3 nhưng vẫn cảm thấy không phù hợp với ngành học, các bạn sinh viên cần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này từ năm nhất. Một quyết định khi đưa ra muộn màng có thể lãng phí ít nhất 1 năm học của bạn.

3. Cân nhắc khi chuyển đến những trường top cao hơn hoặc thấp hơn

Trường đại học các bạn muốn chuyển đến có thể có chất lượng đào tạo cao hơn hoặc thấp hơn trường cũ. Hãy xem xét sức học của mình cũng như mong muốn của bản thân bạn về môi trường học tập. Hãy trả lời câu hỏi: bạn muốn thử sức trong một môi trường có tính cạnh tranh cao hay một môi trường thân thiện hơn.

4. Lưu ý số tín chỉ đã học ở trường cũ

Không phải tất cả các tín chỉ bạn đã tích lũy được ở ngành cũ, trường cũ đều được chuyển đổi ngang qua ngành mời, trướng mới. Bạn cần tìm hiểu các yêu cầu riêng của ngành học, trường học về vấn đề tín chỉ đối với sinh viên chuyển ngành, chuyển trường. Trường học mới chấp nhận những tín chỉ nào đã hoàn thành của bạn? Bạn cần đăng ký bổ sung những tín chỉ nào? Thời gian học tập có thể kéo dài bao lâu?

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *